Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ29 Trần Nhõn Tụng- Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 38225377 /39431415 /39439685
+84 (4) 39431158

Email
Website
baotinminhchau@btmc.vn
www.btmc.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý