Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38295299
+84 (8) 38250359

Email
Website
tchc@ueh.edu.vn
/www.ueh.edu.vn/

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Giáo dục