Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
SAIGON TECHNOLOGY UNIVERSITY
Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ180, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38505520
+84 (8) 38506595

Email
Website
contact@stu.edu.vn
www.stu.edu.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0304421881
0304421881

Lĩnh vực hoạt động
Giáo dục - đào tạo
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Đào Văn Lượng
Hiệu trưởng

Điện thoại
Email
38505520
contact@stu.edu.vn

Thông tinTypicalbrand 2012

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
  • Phòng thí nghiệm