Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Cảng Tôn Thất Thuyết

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
TON THAT THUYET PORT JOINT STOCK COMPANY
Vận tải - Giao nhận hàng hóa

Địa chỉ42 Tôn Thất Thuyết, P4, Q4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3.9404079 - 3.9404035 - 3.8255482
+84 (8) 3.94042890

Email
Website
cangttt@yahoo.com.vn
www.cangtonthatthuyet.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0301434191
0301434191

Lĩnh vực hoạt động
Bến cảng
PR doanh nghiệp
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Hoàng Thị Hiển
Giám đốc

Điện thoại
Email
3.8255482
cangttt@yahoo.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh