Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt (TVI)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giám định hàng hóa & Dịch vụ tư vấn

Địa chỉ201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 393 20748
+84 (8) 3932 2212

Email
Website
info@tvinvest.com.vn
www.tvinvest.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn quản lý kinh doanh; Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán); Môi giới thương mại; Xúc tiến thương mại; Quản lý dự án đầu tư