Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH đầu tư bất động sản Phương Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Địa ốc - Bất động sản

Địa chỉ326 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 397 97 451
+84 (8) 397 97 450

Email
Website
info@bdsphuongnam.net
www.bdsphuongnam.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản; Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Đấu giá bất động sản; Tư vấn bất động sả