Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Thương mại & Địa ốc Bình Chánh (BC-RES)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Địa ốc - Bất động sản

Địa chỉ270 -242 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11,, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 5406.8786
+84 (8) 5406.8785

Email
Website
info@bc-res.com
www.bc-res.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh Bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, Sàn giao dịch bất động sả