Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Bất động sản Vietland (VietLand Corp)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Địa ốc - Bất động sản

Địa chỉ704 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38682504
+84 (8) 38682507

Email
Website
sale@vietlandcorp.com.vn
www.vietlandcorp.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Bất động sản; Thẩm định giá; Tư vấn pháp lỹ nhà đất