Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (SORUCO)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nhựa - Cao su

Địa chỉQL 14 - Xã Minh Thành - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước, Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (651) 3667 202 - 3667 203
+84 (651) 3667 260

Email
Website
soruco@caosusongbe.vn
www.caosusongbe.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
+ Trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu mủ cao su. Đại lý mua mủ cao su tiểu điền. + Trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, khai thác và chế biến lâm sản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp. + Quản lý bảo vệ rừng, xây dựng và phát triển vốn rừng, sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp kết hợp