Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
STUDIO MINH HÒA

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Áo cưới - Studio

Địa chỉ130 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 9350250

Email
Website
minhhoaphoto@hcm.vnn.vn
minhhoa.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động