Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Phòng Chụp Hình Lingstudio

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
LINGSTUDIO
Áo cưới - Studio

Địa chỉ139/D8 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 35300232

Email
Website
info@lingstudio.com
www.lingstudio.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ chụp hình cưới chuyên nghiệp