Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân Hàng TMCP Việt Á

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ119 – 121 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3821 1456
+84 (8) 3823 0336

Email
Website
vietabank@vietabank.com.vn
www.vietabank.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
- Huy động VNĐ, USD vàng Vàng; cho vay VNĐ và USD. - Tài trợ thanh toán xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại trong nước - Thanh toán chuyển tiền trong và ngoài nước; - Thanh toán và trả lương qua thẻ Advance; kinh doanh ngoại tệ; - Dịch vụ ngân hàng điện tử và các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác.