Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Dệt - May Thắng Lợi

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
Thang Loi Textile - Garment Joint Venture Company
Dệt may - Thời trang - Nguyên phụ liệu may mặc

Địa chỉ2 Trường Chinh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38153044 (6 lines)
+84 (8) 38153076

Email
Website
detthangloi@hcm.vnn.vn
www.thangloi.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
4103004979
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất vải, sợi, hàng may mặc, giày dép. Hoàn thiện các sản phẩm dệt
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Nguyễn Việt Cường
Tổng Giám Đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 38153044 (6 lines)
detthangloi@hcm.vnn.vn

Thông tinGOLD MEMBER - GOOD P&S 2011

Phóng sự Doanh nghiệp
Tự giới thiệu qua hình ảnh
  • nhà máy