Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dụng Cụ Y Khoa - Trang Phục Lót Quang Mậu

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Y tế - Dược phẩm - Thiết bị

Địa chỉ199B/26 Lê Quang Sung, P.6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3.9696.644
+84 (8) 3.9696.647

Email
Website
congtyquangmau@yahoo.com.vn
www.quangmau.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0303249652
0303249652

Lĩnh vực hoạt động
Dụng cụ y khoa
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Trần Vinh Quang
Giám đốc

Điện thoại
Email
0908296493
congtyquangmau@yahoo.com.vn

Thông tinGOLD MEMBER - GOOD P&S 2011

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
  • Dây garo01
  • Băng thun 4 móc
  • Băng thun 3 móc
  • Băng thun 1 móc
  • Băng thun 2 móc