Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Lê Công Kiều

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Đồ thủ công mỹ nghệ - Gốm sứ - Quà tặng - Sinh vật cảnh

Địa chỉ23 Trần Khắc Chân, P. Tân Ŀịnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38469208-38469535
+84 (8) 38469062

Email
Website
lck@hcm.vnn.vn; lckceramics@fpt.vnn.vn;
www.lckceramics.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất & thương mại xuất khẩu: * Các loại chậu gốm và hàng trang trí sân vườn * Hàng tôn và đá mài * Hàng mây tre