Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty CP Nước Khoáng Ninh Điền

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Rượu bia - Nước giải khát

Địa chỉ59 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (66) 3815145 – 3818318
+84 (66) 3818318

Email
Website
miniwaco@yahoo.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Khai thác, sản xuất, kinh doanh nước khoáng và các loại nước giải khát