Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Bia Huế

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Rượu bia - Nước giải khát

Địa chỉ243 Nguyễn Sinh Cung - Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (54) 3850 164
+84 (54) 3850 171

Email
Website
huda@huda.com.vn
www.huda.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất và kinh doanh rượu bia nước giải khát