Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty CP Thủy Sản Cà Mau.

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thủy hải sản

Địa chỉ08 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (780) 3831230
+84 (780) 3831861

Email
Website
sales@seaprimexco.com
www.seaprimexco.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất và xuất nhập khẩu thủy sản đông lạnh.