Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH Phương Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thủy hải sản

Địa chỉKm2127 Quốc Lộ 1A Phường 7, Thị Xã Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (79) 3828608
+84 (79) 3825265

Email
Website
phuongnams@hcm.vnn.vn
www.phuongnamsf.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Chế biến mua bán nông, thủy, hải sản XK, nuôi trồng thủy sản