Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần NTACO

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Thủy hải sản

Địa chỉ99 Hùng Vương, KCN Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (76) 3 931 479
+84 (76) 3 931 797

Email
Website
ntacoag@hcm.vnn.vn
www.ntaco.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
1. Chế biến thủy sản 2. Sản xuất thức ăn thủy sản 3. Sản xuất, mua bán bao bì giấy, bao bí PE, PP 4. Chế biến và kinh doanh phụ phẩm bột, xương cá, mỡ cá