Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH Kinh doanh Vàng & Dịch vụ Cầm đồ Mi Hồng

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ312 Bùi Hữu Nghĩa, P. 2, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3841 2233
+84 (8) 3841 0954

Email
Website
mihong@hcm.vnn.vn
www.mihong.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Kinh doanh, chế tác nữ trang bằng vàng & dịch vụ cầm đồ