Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉSố 54 Lê Văn Lương (kéo dài), Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 6285 33 88
+84 (4) 6285 33 66

Email
Website
info@mic.vn
www.mic.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
1/ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc + Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người + Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại + Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không. + Bảo hiểm xe cơ giới. + Bảo hiểm cháy, nổ + Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu. + Bảo hiểm trách nhiệm. + Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính + Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh. 2/ Kinh doanh nhận, nhượng tái bảo hiểm. 3/ Đầu tư vốn theo qui định của pháp luật.