Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-VINACOMIN (SVIC)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉTầng 7+8 Tòa nhà AC - Lô A1A - Cụm SXTTCN &CNN - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 3793 1111
+84 (4) 3793 1155

Email
Website
info@svic.vn
www.svic.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ - Quản lý quỹ, đầu tư vốn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.