Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Rượu bia - Nước giải khát

Địa chỉDiên Tân – Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (58) 3783359
+84 (58) 3783572

Email
Website
danhthanh@dng.vnn.vn
www.danhthanh.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Nước khoáng thiên nhiên,Nước giải khát từ nước khoáng, Trà xanh Vikoda, Nước tăng lực