Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty CP Phát Triển Nam Sài Gòn

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Địa ốc - Bất động sản

Địa chỉ29/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38235684
+84 (8) 38235685

Email
Website
namsaigon@sadeco.com.vn
www.sadeco.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
059089
*****

Lĩnh vực hoạt động
xây dựng, bất động sản
PR doanh nghiệp
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
Trần Mạnh Châu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Điện thoại
Email
38235684
namsaigon@sadeco.com.vn

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật