Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân hàng Công thương Việt Nam - VIETINBANK

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉSố 108, Ðường Trần Hưng Ðạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (4) 39.421.158
+84 (4) 39.421.032

Email
Website
webmaster@icb.com.vn
www.vietinbank.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
tài chính ngân hàng