Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Điện - Điện tử

Địa chỉKhu Công nghiệp Hanaka, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (241) 3.741998
+84 (241) 3.741777

Email
Website
info@hanaka.com.vn
www.hanaka.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Máy biến áp điện lực, trạm biến áp trọn bộ đến 35KV - Dây và cáp trần kỹ thuật, dây đồng dẹt, cáp bọc cách điện