Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Thế Kỷ

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nông - Lâm nghiệp

Địa chỉ222/18-Lý Thái Tổ-Phường 1-Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39304770 - 39303017
+84 (8) 39303017

Email
Website
ctytheky@cmfpt.vn
www.cophantheky.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0302393981
0302393981

Lĩnh vực hoạt động
Gia súc chăn thả, các loại sản phẩm rừng trồng, mủ cao su.