Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
DNTN NỮ TRANG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGUYỄN VŨ

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ160 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38222163 – 38203341
+84 (8) 38222163

Email
Website
vangngvu@hcm.vnn.vn
www.vangngvu.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Thiết kế, sản xuất nữ trang.Mua bán kim cương. Ưu đãi đặc biệt của Nguyễn Vũ là Quý khách mua kim cương không bị lỗ khi đổi lớn hơn.