Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH BỐI NGỌC

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ466C4 Nguyễn Huệ, phường Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (75) 3824939
+84 (75) 3824939

Email
Website
boingoc@boingoc.com
www.boingoc.com; www.easternpearl.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
• Nuôi cấy ngọc trai thiên nhiên. • Kinh doanh ngọc trai tiêu chuẩn quốc tế và trong nước. • Kinh doanh trang sức ngọc trai cao cấp.