Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THANH TRÚC

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Vàng bạc - Trang sức

Địa chỉ219/66 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38519999
+84 (8) 38519888

Email
Website
nutrangthanhtruc@gmail.com
www.nutrangthanhtruc.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Mua bán, gia công, chế tác, xuất nhập khẩu vàng bạc.