Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty TNHH SX TM DV Môi Trường Việt Xanh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
VIET XANH ENVIROMENTAL MANUFACTURING TRADING SERVICE CO.,LTD
Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉLô N1, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (650) 3653076
+84 (650) 3653075

Email
Website
abc@vietxanh.com.vn
www.vietxanh.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
3700671231
3700671231

Lĩnh vực hoạt động
Thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý, tái chế, tiêu hủy rác và chất thải rắn, chất thải lỏng và các hoạt động xử lý chất thải khác
PR doanh nghiệp
Đang cập nhật
Người liên hệ

Tên
Chức vụ
TRẦN THANH HÀ
Giám đốc

Điện thoại
Email
3653076
abc@vietxanh.com.vn

Thông tinGOLD MEMBER - GOOD P&S 2011

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh
Đang cập nhật