Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
DNTN giày Á Châu

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Da - Giày

Địa chỉ451/29/8, Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38163632/33/34
+84 (8) 38163635

Email
Website
asiasports@hcm.vnn.vn
www.asiasports.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
4101000964
0302057669

Lĩnh vực hoạt động
Giày dép