Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Cơ sở sirô Trinh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Rượu bia - Nước giải khát

Địa chỉ8/43 D đường Tân Hóa, P.1, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 9606882
+84 (8) 9696257

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
0300453610

Lĩnh vực hoạt động
Sirô các loại