Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY LIÊN DOANH HÓA SINH PHƯƠNG DUY

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Hoá chất - Nhiên liệu

Địa chỉLô 2-18C, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 3661616
+84 (8) 3844944

Email
Website
suntze@phuongduy.com.vn; sun-biz@phuongduy.com.vn
www.phuongduy.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất Chitine, Chitosane và D-Glucosamine xuất khẩu.