Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ50-52 Phạm Hồng thái, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38279797
+84 (8) 39484299

Email
Website
info@tinnghiabank.vn
www.tinnghiabank.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
0301418993
0301418993

Lĩnh vực hoạt động
Ngân hàng, tài chính, chứng khoán