Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Đường Sắt Phía Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉsố 7- đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (650) 3752033
+84 (650) 3742816

Email
Website
phpn@truongduongsat.edu.vn
www.truongduongsat.edu.vn/phanhieuphianam

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh,