Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Trường Đại học Kinh Tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ214 Pasteur, P.6, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38272788

Email
Website
info@uef.edu.vn
www.uef.edu.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
đào tạo hệ Cử nhân đại học và cao đẳng chính quy