Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HỮU

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉ30 Đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 54077118 - 54077513
+84 (8) 22539422

Email
Website
tr.huuplastic@hcm.fpt.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất kinh doanh van khóa nước.