Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG (WACO)

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Nước - Vật tư ngành nước - Xử lý, vệ sinh môi trường

Địa chỉ58 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38616105 -38653425 - 38653870 - 38617758
+84 (8) 38652801

Email
Website
waco@hcm.vnn.vn
www.wacocorp.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước sạch, nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường và trạm bơm thủy lợi.