Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC APU – TRƯỜNG QUỐC TẾ APU

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giáo dục - Đào tạo

Địa chỉ286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39624897 – 39624898
+84 (8) 39624899

Email
Website
info@apu.edu.vn
www.apu.edu.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Trường Quốc tế APU giảng dạy theo chương trình và tiêu chuẩn Hoa Kỳ cho các bậc học: Tiểu học, Trung học & Đại học cho học sinh nước ngoài và Việt Nam