Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Gía Miền Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giám định hàng hóa & Dịch vụ tư vấn

Địa chỉ359 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38378845
+84 (8) 38378849

Email
Website
sivc@sivc.com.vn
www.sivc.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Tư vấn, thẩm định giá bất động sản, doanh nghiệp, thương hiệu, dự án đầu tư.