Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Tnhh Kiểm Toán AS

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Giám định hàng hóa & Dịch vụ tư vấn

Địa chỉCao ốc văn phòng Bitexco Nam Long, Số 63 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 39301277 - 39301278
+84 (8) 39301395

Email
Website
ktas@vnn.vn
www.kiemtoanas.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Kiểm toán, tư vấn đầu tư vào Việt Nam, tư vấn thuế, tài chính, kế toán.