Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Liên Doanh Bảo Hiểm Quốc Tế Việt Nam

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38221340, 38221339
+84 (8) 38221338, 38226308

Email
Website
sales@via.com.vn
www.via.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Bảo Hiểm