Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Ngân Hàng TMCP Phương Đông

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Địa chỉ45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38220960
+84 (8) 38220961

Email
Website
ocb@ocb.com.vn
www.ocb.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Huy động vốn; Tín dụng; Thanh toán quốc tế; Đầu tư; Chuyển tiền trong nước và nước ngoài; Kiều hối, Dịch vụ ngân quỹ, Mua bán ngoại tệ, kinh doanh vàng…