Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công Ty Cp Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Viễn thông - Bưu chính

Địa chỉẤp Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (650) 3751501
+84 (650) 3751699

Email
Website
thuyngovcom@gmail.com
www.vcom.com.vn

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
cung cấp dây cáp viễn thông, Dây và cáp điện các loại , dây điện thoại, dây điện, ống nhựa