Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
BLOOM SPA

Tên tiếng Anh
Ngành nghề
BLOOM SPA
Mỹ phẩm - Thẩm mỹ viện - Nha khoa

Địa chỉ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8)

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động