Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Sàn giao dịch Bất động sản STDA

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Địa ốc - Bất động sản

Địa chỉ, Tiềng Giang, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (73)

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động