Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Dệt May 7

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Dệt may - Thời trang - Nguyên phụ liệu may mặc

Địa chỉ148 Đường số 7 - Phường 13 - Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 38100.764
+84 (8) 38100.489

Email
Website
Info@detmay7.com
www.detmay7.com

Số ĐKKD
Mã số thuế
0300509782
0300509782

Lĩnh vực hoạt động
Chăn - Drap - Gối, các sản phẩm dệt, may mặc
PR doanh nghiệp
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 38100.764
Info@detmay7.com

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Đang cập nhật
Tự giới thiệu qua hình ảnh