Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hồ sơ Doanh nghiệp
Aqua spa

Tên tiếng Anh
Ngành nghề

Mỹ phẩm - Thẩm mỹ viện - Nha khoa

Địa chỉ282/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
Fax
+84 (8) 08 3845 4596

Email
Website

Số ĐKKD
Mã số thuế
*****
*****

Lĩnh vực hoạt động
Chăm sóc da
Người liên hệ

Tên
Chức vụ

Ban Giám đốc

Điện thoại
Email
+84 (8) 08 3845 4596

Thông tin

Phóng sự Doanh nghiệp
Tự giới thiệu qua hình ảnh